A Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság a Graphisoft szoftvercégből kiválással jött létre. Részvényeit 2006 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén, 2018 óta Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságként (SZIT) működik. A Budapesti Értéktőzsde által készített felmérés alapján 2017-re és 2020-ra vonatkozóan a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíját nyerte el.

2024 évi várható eredmények

2024. március 31.

2022 tény

2023 tény

2024 terv


Árbevétel

(millió EUR)

15,5


16,9


16,6

Adózott eredmény (pro forma, IFRS) 

(millió EUR)

6,0


7,9


7,1

Valós nettó eszközérték/törzsrészvény

         16,23 (EUR)


2024 Q1 jelentés rövid összefoglalója


A Graphisoft Parkot a névadó alapító szoftvervállalkozás magának építette. A hangsúlyt a lehető legmagasabb színvonalú építészeti minőségre helyeztük, hiszen az irodabérleti díj elenyésző része a minőségi munkaerő teljes bekerülési költségének, az alapító fő célja pedig a minőségi munkaerő vonzása volt. A koncepció működött, sorban érkeztek a tehetségek megszerzését kiemelt célként kezelő és ezért kevésbé árérzékeny bérlők. A minta, nagyságrendekkel kisebb léptékben ugyan, de a kaliforniai Szilícium-völgy volt. Ahogyan az alapító szoftvervállalkozáshoz hasonló cégek számára az eredeti Szilícium-völgy lehetett vonzóbb San Francisco belvárosánál, úgy a Graphisoft Park is a Belvárossal szinte azonos szintű bérleti díjak mellett tudott folyamatosan 100%-hoz közeli kihasználtságot felmutatni. Ez alól csak a 2008-09-es válság okozott átmeneti visszaesést.Graphisoft Park SE - Fenntarthatósági Jelentés 2023 (ESG jelentés)

Graphisoft Park SE - Fenntarthatósági Jelentés 2022 (ESG jelentés)


Első ESG jelentésünkkel a Graphisoft Park "Zöld Béka díjat" nyert.  
Folytatjuk fenntarthatósági erőfeszítéseinket és a Graphisoft Parkot zölden tartjuk.

Büszkék vagyunk, hogy elsőként szereztük meg az Active Score tanúsítványt Magyarországon! 


2024 első negyedévi jelentés
2024. május 14.
2023 Éves jelentés
2024. április 29.
2023 negyedik negyedévi jelentés
2024. február 20.
2023 harmadik negyedévi jelentés
2023. november 9.

2023 második negyedévi jelentés
2023. augusztus 9.

2023 első negyedévi jelentés
2023. május 9.

2022 Éves jelentés
2023. április 28.

2022 negyedik negyedévi jelentés
2023. február 21.
2022 harmadik negyedévi jelentés
2022. november 8.
2022 második negyedévi jelentés
2022. augusztus 9.
2022 első negyedévi jelentés
2022. május 10.
2021 Éves jelentés
2022. április 21.
2021 negyedik negyedévi jelentés
2022. február 22.

2021 harmadik negyedévi jelentés
2021. november 9.

2021 második negyedévi jelentés
2021. augusztus 10.

2021 első negyedévi jelentés
2021. május 11.

2020 Éves jelentés 
2021. április 20.

2020 negyedik negyedévi jelentés
2021. február 23.

2020 harmadik negyedévi jelentés
2020. november 10.

2020 második negyedévi jelentés
2020. augusztus 13.
2020 első negyedévi jelentés
2020. május 14.

2019 Éves jelentés 
2020. április 30.


A korábbi pénzügyi jelentések a Tőzsdei közzétételek pont alatt találhatóak.


A Graphisoft Park tulajdonosa a Graphisoft Park SE, mely a Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválással jött létre 2006. augusztus 21-én. Az átalakulás célja egy új, kizárólag ingatlanfejlesztéssel és ingatlankezeléssel foglalkozó társaság létrehozása volt. A társaság részvényeit 2006. augusztus 28. óta a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jegyzik. A Budapesti Értéktőzsde által készített felmérés alapján a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíját a Graphisoft Park SE vehette át 2017-re és 2020-ra vonatkozóan. A Graphisoft Park SE 2018. január 1. óta Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságként (SZIT) működik.

Az ingatlanfejlesztési tevékenységet a Graphisoft Park SE projekttársaságai (leányvállalatai), a Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft., a Graphisoft Park South I. Kft., és a Graphisoft Park South II. Development Kft. végzik, míg a 2008 decemberében megalakított Graphisoft Park Services Kft. a Park üzemeltetéséért felel. A Graphisoft Park Engineering & Management Kft. a Cégcsoport ingatlanfejlesztéseihez és üzemeltetéséhez kapcsolódó mérnöki és adminisztratív tevékenységeit végzi 2018. január 1. napjától.

A részvényekről és a társaságról további információ a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu) található.

A Graphisoft Park teljes területe közel 18 hektár, melyen az elmúlt 28 évben összesen 82.000 m2 bérbeadható területet (iroda-, labor-, oktatási és egyéb kapcsolódó szolgáltatás funkciójú épületet) fejlesztettünk és helyeztünk üzembe. Ezekhez hozzávetőleg 2.000 db felszín alatti garázs áll a bérlők rendelkezésére. A terület további részein mintegy 66.000 mbérbeadható terület fejleszthető a hozzá tartozó mélygarázsokkal és kiszolgáló egységekkel

Az ingatlanokat a következő egységekbe soroljuk:

Bérbeadható területek Irodaterület 58.000 m2

Laboratórium 7.000 m2

Oktatási terület 8.000 m2

Raktár terület 6.000 m2

Szolgáltató terület 3.000 m2

Felszín alatti garázs 2.000 dbFejlesztési területek Északi fejlesztési terület (kármentesítés után) 42.000 m2

Déli fejlesztési terület 24.000 m2


Emellett az északi fejlesztési terület közvetlen szomszédságában, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, kármentesítéssel szintén érintett területen – melynek nagyobb részére egy esetleges értékesítés esetén a Társaságnak elővásárlási joga van – további 120.000 m2 bérbeadható terület fejleszthető.

Időpont Esemény
2024. február 20.
2023. negyedik negyedévi időközi vezetőségi beszámoló közzététele
2024. március 26.
2023. évi éves jelentés és egyéb közgyűlési előterjesztések közzététele
2024. április 29.
Éves Rendes Közgyűlés
2024. május 14.
2024. első negyedévi időközi vezetőségi beszámoló közzététele
2024. augusztus 13.
2024. féléves jelentés közzététele
2024. november 12.
2024. harmadik negyedévi időközi vezetőségi beszámoló közzététele

Osztalékfizetés


Közlemény a 2023. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjérőlKözgyűlési határozatok - 2024. április 29.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa közzéteszi a 2024. április 29-i közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó határozatokat

Közgyűlési határozatok


Beszámoló_5299006ETW1JYNUWJC79-2023-12-31-hu


Éves beszámoló_IFRS_2023


Audit jelentés_2023_egyedi


Audit jelentés_2023_konszolidált


Felelős társaságirányítási jelentésKözgyűlési előterjesztések - 2024. március 26.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa közzéteszi a 2024. április 29-i közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztéseket és határozati javaslatokat:

Közgyűlési előterjesztések


Beszámoló_5299006ETW1JYNUWJC79-2023-12-31-hu


Éves beszámoló_IFRS_2023


Audit jelentés_2023_egyedi


Audit jelentés_2023_konszolidált


AB jelentés


Felelős társaságirányítási jelentés


Javadalmazási jelentésKözgyűlési meghívó -2024. március 26.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa 2024. április 29-ra összehívja a Társaság közgyűlését

Közgyűlési meghívó


Meghatalmazás közgyűlésre


Munkavállalói meghatalmazás közgyűlésre---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A korábbi közgyűlésekkel kapcsolatos információk a Tőzsdei közzétételek pont alatt találhatóak.

A nyilvános, tőzsdén jegyzett cégektől elvárja a szakmai közvélemény és a befektetői társadalom, hogy tegyék egyértelművé, milyen irányítási modellt követnek, és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként kiemelten fontos számunkra, hogy - a Társaság viszonylag kis méretének ésszerű figyelembevételével - eleget tegyünk ezeknek az elvárásoknak, valamint a törvényi és értéktőzsdei követelményeknek.

2021. február 16-án a Graphisoft Park SE megkapta a Budapesti Értéktőzsde Legek kibocsátói transzparencia mid-cap különdíjat.

A Graphisoft Park SE alapszabálya szerint a társaság irányítótestülete a részvényesek közgyűlése és az Igazgatótanács (egyszintű irányítási rendszer). Az egyszintű irányítási rendszerben a társaságot az Igazgatótanács irányítja. Az Igazgatótanács tagjai jogosultak a Társaságot képviselni harmadik felekkel folytatott ügyletekben. Az egyszintű irányítási rendszer keretében az Igazgatótanács egy, vagy több tagjára ruházhatja irányítási hatáskörét. Az Audit Bizottság az Igazgatótanács független tagjaiból áll.

Igazgatótanács

Az Igazgatótanács felelős a társaság irányításáért, és dönt minden olyan kérdésben, amelyben a részvényeseknek nincsen kizárólagos hatásköre. Az Igazgatótanács évente jelentést készít a részvényeseknek az éves rendes közgyűlésre a társaság gazdálkodásáról, vagyonáról és üzletpolitikájáról.

A Társaság alapszabályának értelmében az Igazgatótanács legalább 5, de legfeljebb 11 tagból áll, akiket a részvényesek évi rendes közgyűlésén választanak meg legfeljebb 5 éves időtartamra. A Graphisoft Park SE igazgatótanácsa jelenleg 7 tagból áll.

Az Igazgatótanács évente legalább négyszer ülésezik, és határozatképességéhez a többségének jelenléte szükséges. Minden tag egy szavazati joggal rendelkezik. Az Igazgatótanács egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg a határozatait.


Az igazgatótanács tagjai


BOJÁR Gábor,
az Igazgatótanács elnöke
Önéletrajz letöltése 


HORNUNG Péter,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltése


Dr. KÁLMÁN János,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltése


KOCSÁNY János,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltése


Dr. MARTIN-HAJDU György,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltése


SZIGETI András,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltése


FARKAS Ildikó
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltéseAudit bizottság

Az Audit Bizottság közreműködik az éves rendes közgyűlés által megválasztandó független könyvvizsgáló kijelölésében, és áttekinti a külső könyvvizsgáló által végzett szolgáltatásokat. Az Audit Bizottság feladatai közé tartozik, hogy jóváhagyja a külső könyvvizsgáló által végzett audit és nem audit típusú szolgáltatásokat. Az Audit Bizottság áttekinti a Graphisoft Park SE éves pénzügyi jelentéseit, figyelembe véve az auditok eredményeit és a független könyvvizsgáló által végzett ellenőrzéseket. Az Audit Bizottság áttekinti a tőzsdéhez és a pénzügyi hatóságokhoz benyújtandó pénzügyi jelentéseket. Az Audit Bizottság tagjait a társaság közgyűlése választja az igazgatótanács független tagjai közül.

Az audit bizottság tagjai:

 • Dr. Kálmán János
 • Dr. Martin-Hajdu György
 • Hornung Péter


Menedzsment


KOCSÁNY János,
a Graphisoft Park SE vezérigazgatója és a leányvállalatok ügyvezető igazgatója
Önéletrajz letöltése


FARKAS Ildikó,
Gazdasági igazgató, befektetői kapcsolatok
Önéletrajz letöltése


FEKETE Csaba
a Graphisoft Park Services Kft. ügyvezető igazgatója
Önéletrajz letöltése


A GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ EURÓPAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a részvényeseknek a részvényesi joggyakorlás vonatkozásában megvalósuló adatkezelésről.

Letöltés

A Graphisoft Park SE alaptőkéje 10.631.674 darab egyenként 0,02 euró névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő "A" sorozatú törzsrészvényből és 1.876.167 darab, egyenként 0,02 euró névértékű "B" sorozatú dolgozói részvényből áll.

Az alaptőke összetétele:

Részvénysorozat Névérték Kibocsátott darabszám Össznévérték

(EUR/db) (db) (EUR)
Törzsrészvények
"A" sorozat
0,02 10 631 674 212 633,48
Dolgozói részvények
"B" sorozat
0,02 1 876 167 37 523,34
Részvények
"A" és "B" sorozat
0,02 12 507 841 250 156,82


A „B” sorozatú dolgozói részvények nem forgalmazhatók szabadon, munkaviszonyhoz kötöttek, az Igazgatótanács által bármikor bevonhatók, minősített többséget igénylő kérdésekben nem szavazhatnak, továbbá a törzsrészvényhez képest egyketted (csökkentett) mértékű osztalékra jogosítanak. A dolgozói részvényre történő kifizetéseket a Társaság beszámolóiban nem osztalékként, hanem az eredményt csökkentő dolgozói kompenzációként számolja el. Egyéb kérdésekben az Alapszabályban, valamint a Vezetői Részvény Programban meghatározott szabályok vonatkoznak rájuk.

Szavazati jogok és részesedések -  2024. március 31.

Részvényes Részvények Részesedés Szavazati arány

(db) (%) (%)

TÖRZSRÉSZVÉNYEK: 10.631.674 100,00 90,14
Igazgatótanács és vezetők 1.789.082 16,83 15,99
Bojár Gábor - IT elnök 1.685.125 15,85 15,06
Dr. Kálmán János - IT tag 13.500 0,13 0,12
Kocsány János - IT tag, vezérigazgató 90.457 0,85 0,81

5% feletti részvényesek 2.648.261 24,91 23,68
HOLD Alapkezelő Zrt. 1.148.261 10,80 10,27
B.N.B.A. Holding Zrt. 1.500.000 14,11 13,41
Egyéb részvényesek 5.645.255 53,10 50,47
Saját részvények* 549.076 5,16 -

DOLGOZÓI RÉSZVÉNYEK: 1.876.167 - 9,86
Kocsány János - IT tag, vezérigazgató 923.213 - 8,25
Farkas Ildikó - IT tag, CFO
180.000
-
1,61

Dolgozói saját részvények*
772.954
-
-


RÉSZVÉNYEK ÖSSZESEN: 12.507.841 100,00 100,00


* A Társaság tulajdonában lévő saját részvények osztalékra és szavazatra nem jogosítanak.
Rendkívüli tájékoztatás 2024. július 1.
Tájékoztatás szavazati jog arányának változásárólEgyéb tájékoztatás
2024. július 1.

Alaptőke, szavazati jogokESG jelentés
2024. június 10.

Graphisoft Park SE - Fenntarthatósági Jelentés 2023 (ESG jelentés)Egyéb tájékoztatás
2024. május 31.

Alaptőke, szavazati jogokNegyedéves jelentés 2024Q1
2024. május 14.
2024 első negyedévi jelentésRendkívüli tájékoztatás 2024. május 13.
A Társaság déli fejlesztési területén lakáscélú fejlesztés lehetőségének feltérképezéseEgyéb tájékoztatás
2024. április 30.

Alaptőke, szavazati jogokOsztalékfizetés
2024. április 29.

Közlemény a 2023. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjérőlFT jelentés
2024. április 29.

Felelős társaságirányítási jelentésÉves jelentés 2023
2024. április 29.

Beszámoló_5299006ETW1JYNUWJC79-2023-12-31-hu


Éves beszámoló_IFRS_2023


Audit jelentés_2023_egyedi


Audit jelentés_2023_konszolidáltKözgyűlési határozatok
2024. április 29.

A Graphisoft Park SE 2024. április 29-i Közgyűlés HatározataiEgyéb tájékoztatás
2024. március 31.

Alaptőke, szavazati jogokKözgyűlési előterjesztések
2024. március 26.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa közzéteszi a 2024. április 29-i közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot

Közgyűlési előterjesztések


Beszámoló_5299006ETW1JYNUWJC79-2023-12-31-hu


Éves beszámoló_IFRS_2023


Audit jelentés_2023_egyedi


Audit jelentés_2023_konszolidált


AB jelentés


Felelős társaságirányítási jelentés


Javadalmazási jelentésKözgyűlési meghívó
2024. március 26.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa 2024. április 29-re összehívja a Társaság közgyűlését


Közgyűlési meghívó


Meghatalmazás közgyűlésre


Munkavállalói meghatalmazás közgyűlésreEgyéb tájékoztatás
2024. március 26.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás 2024. március 12.
Rendkívüli Tájékoztatás dolgozói részvényekről


Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2024. március 1.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás 2024. február 23.
Tájékoztatás szavazati jog arányának változásárólNegyedéves jelentés 2023Q4
2024. február 20.
2023 negyedik negyedévi jelentésRendkívüli tájékoztatás 2024. február 9.
Rendkívüli tájékoztatás euróban történő osztalékfizetésre való átállásrólEgyéb tájékoztatás
2024. január 31.

Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2023. december 29.

Alaptőke, szavazati jogokTársasági eseménynaptár 2024
2023. december 13.

Társasági eseménynaptár 2024Egyéb tájékoztatás
2023. december 1.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás 2023. november 27.
Rendkívüli tájékoztatás az üzemeltetési vezető személyében történt változásról és dolgozói részvény tranzakciórólESG jelentés
2023. november 21.

Graphisoft Park SE - Fenntarthatósági Jelentés 2022 (ESG jelentés)Negyedéves jelentés 2023Q3
2023. november 9.
2023 harmadik negyedévi jelentésEgyéb tájékoztatás
2023. október 31.

Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2023. szeptember 29.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás 2023. szeptember 6.
Rendkívüli tájékoztatás az árjegyzői szerződés időbeli hatályának módosulásárólRendkívüli tájékoztatás 2023. szeptember 1.
Rendkívüli Tájékoztatás árjegyzői szerződésrőlEgyéb tájékoztatás
2023. augusztus 31.

Alaptőke, szavazati jogokFéléves jelentés
2023. augusztus 9.

2023 H1 jelentésEgyéb tájékoztatás
2023. július 31.

Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2023. június 30.

Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2023. május 31.

Alaptőke, szavazati jogokNegyedéves jelentés 2023Q1
2023. május 9.
2023 első negyedévi jelentésOsztalékfizetés
Közlemény a 2022. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről
2023. április 29.


FT jelentés
2023. április 28.

Graphisoft Park SE felelős társaságirányítási jelentéseÉves jelentés 2022
2023. április 28.

Beszámoló_5299006ETW1JYNUWJC79-2022-12-31-hu


Éves beszámoló_IFRS_2022


Audit jelentés_2022_egyedi


Audit jelentés_2022_konszolidáltKözgyűlési határozatok
2023. április 28.

A Graphisoft Park SE 2023. április 28-i Közgyűlés HatározataiEgyéb tájékoztatás
2023. április 28.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás 2023. április 6.
Rendkívüli Tájékoztatás dolgozói részvényekrőlEgyéb tájékoztatás
2023. március 31.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás
2023. március 27.

EUR alapú osztalék fizetés - elhalasztvaKözgyűlési előterjesztések
2023. március 27.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa közzéteszi a 2023. április 28-i közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot

Közgyűlési előterjesztések


Beszámoló_5299006ETW1JYNUWJC79-2022-12-31-hu


Éves beszámoló_IFRS_2022


Audit jelentés_2022_egyedi


Audit jelentés_2022_konszolidált


AB jelentés


Felelős társaságirányítási jelentés


Javadalmazási jelentésKözgyűlési meghívó
2023. március 27.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa 2023. április 28-ra összehívja a Társaság közgyűlését


Közgyűlési meghívó


Meghatalmazás közgyűlésre


Munkavállalói meghatalmazás közgyűlésreEgyéb tájékoztatás
2023. március 27.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás
2023. március 16.

Rendkívüli tájékoztatás a dolgozói részvények okiratcseréjérőlEgyéb tájékoztatás
2023. február 28.

Alaptőke, szavazati jogokNegyedéves jelentés 2022Q4
2023. február 21.
2022 negyedik negyedévi jelentésRendkívüli tájékoztatás
2023. február 6.

2023. február 15-től EUR alapú jegyzésEgyéb tájékoztatás
2023. január 31.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás
2023. január 2.

Kármentesítési határidő - újabb 2 éves hosszabbításEgyéb tájékoztatás
2022. december 30.

Alaptőke, szavazati jogokTársasági eseménynaptár 2023
2022. december 19.

Társasági eseménynaptár 2023Rendkívüli tájékoztatás
2022. december 16.

A részvények euróban történő jegyzésének várható fordulónapjáról – 2023. február 15.Rendkívüli tájékoztatás
2022. december 5.

A részvények jegyzésének módosítása forintról euróraEgyéb tájékoztatás
2022. november 30.

Alaptőke, szavazati jogokKözgyűlési határozatok
2022. november 29.

A Graphisoft Park SE 2022. november 29-i Közgyűlés HatározataiNegyedéves jelentés 2022Q3
2022. november 8.
2022 harmadik negyedévi jelentésKözgyűlési előterjesztések
2022. október 28.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa közzéteszi a 2022. november 29-i közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot

ElőterjesztésKözgyűlési meghívó
2022. október 28.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa 2022. november 29-re összehívja a Társaság közgyűlését


Közgyűlési meghívó


Meghatalmazás közgyűlésre


Munkavállalói meghatalmazás közgyűlésreEgyéb tájékoztatás
2022. október 28.

Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2022. szeptember 30.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás
2022. szeptember 26.

Rendkívüli tájékoztatás MNB figyelmeztetésrőlEgyéb tájékoztatás
2022. szeptember 6.

Alaptőke, szavazati jogokFéléves jelentés
2022. augusztus 9.

2022 H1 jelentésEgyéb tájékoztatás
2022. július 29.

Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2022. június 30.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás
2022. június 30.

Változás a társaság vezetésébenRendkívüli tájékoztatás
2022. június 30.

Rendkívüli tájékoztatás dolgozói részvény tranzakciórólRendkívüli tájékoztatás
2022. június 21.

Tájékoztatás a kármentesítés várható időpontjárólEgyéb tájékoztatás
2022. május 31.

Alaptőke, szavazati jogokNegyedéves jelentés 2022Q1
2022. május 10.
2022 első negyedévi jelentésEgyéb tájékoztatás
2022. május 2.

Alaptőke, szavazati jogokOsztalékfizetés
Közlemény a 2021. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről
2022. április 21.


Alapszabály
2022. április 21.

AlapszabályFT jelentés
2022. április 21.
Graphisoft Park SE felelős társaságirányítási jelentéseÉves jelentés 2021
2022. április 21.

Graphisoft Park SE 2021. évi éves jelentése (IFRS, konszolidált) ZIP


Graphisoft Park SE 2021. évi éves jelentése (IFRS, konszolidált) PDF


Graphisoft Park SE 2021. évi éves jelentése (IFRS, egyedi) ZIP


Graphisoft Park SE 2021. évi éves jelentése (IFRS, egyedi) PDFKözgyűlési határozatok
2022. április 21.

A Graphisoft Park SE 2022. április 21-i Közgyűlés HatározataiEgyéb tájékoztatás
2022. március 31.

Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2022. március 21.

Alaptőke, szavazati jogokKözgyűlési előterjesztések
2022. március 21.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa közzéteszi a 2022. április 21-i közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztéseket és határozati javaslatokat

Előterjesztések


AB jelentés


Felelős Társaságirányítási Jelentés


IFRS (konszolidált) éves jelentés 2021


Üzleti Jelentés


Anyavállalati Éves Jelentés 2021


Javadalmazási nyilatkozat

Alapszabály módosítás


Vezetői Részvény Program_2_sz_módKözgyűlési meghívó
2022. március 21.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa 2022. április 21-re összehívja a Társaság közgyűlését


Közgyűlési meghívó


Meghatalmazás közgyűlésre


Munkavállalói meghatalmazás közgyűlésre


Rendkívüli tájékoztatás
2022. március 11.

Rendkívüli tájékoztatás dolgozói részvény tranzakciórólEgyéb tájékoztatás
2022. február 28.

Alaptőke, szavazati jogokNegyedéves jelentés 2021Q4
2022. február 22.
2021 negyedik negyedévi jelentésEgyéb tájékoztatás
2022. január 31.

Alaptőke, szavazati jogok • Címünk:
  1031 Budapest,
  Záhony utca 7.
 • Telefon:
  +36 1  815 3400
 • E-mail:

Elérhető irodák ügyében keresse
Kocsány János vezérigazgatót
[email protected]
+ 36 20 661 2401